Henk Jan van Zadelhoff +31 (0)6 2020 9122 henkjan@vzim.nl  LinkedIn

Rust en inzicht

Eén van mijn belangrijkste doelstellingen is het ontzorgen van de opdrachtgever. Dit doe ik onder meer door rust te creëren. Door het (her)inrichten van een (productie)besturing die een afgeleide is van de belangrijkste KPI’s binnen een organisatie geeft het houvast, richting, inzicht in verschillende knelpunten en helpt het bij de prioriteitstelling.

Het (her)inrichten van van productbesturing is één van mijn kwaliteiten. Hierbij stel ik als doel het snel inzichtelijk krijgen van wat de achterstanden en problemen zijn in een proces. Door prioritering hiervan en het gebruiken van een backlogbesturing, kunnen deze achterstanden en problemen snel en gecontroleerd worden weggewerkt.