Henk Jan van Zadelhoff +31 (0)6 2020 9122 henkjan@vzim.nl  LinkedIn

Begeleiden & coachen

Coaching is een zeer krachtige management tool om bewustzijn, verantwoordelijkheid en betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Coaching is een instrument waarbij allereerst gestimuleerd wordt zelf een vraag of probleem te analyseren. Vervolgens helpt coaching om de opties in beeld te krijgen en als laatste stimuleert het om op grond hiervan overwogen keuzes te maken en deze in actie(termen) om te zetten.

Als coachend leidinggevende neem ik korte- en lange-termijndoelen in mijn doelstelling mee. Op korte termijn gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van het functioneren en presteren van de medewerker in zijn functie of van een team in relatie tot de te verrichten taak. Een doel op lange termijn is het ontwikkelen van het vermogen van de medewerker of het team om optimaal te kunnen inspelen op alsmaar veranderende omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn het vergroten van het zelfbeeld, probleemoplossend vermogen of creativiteit.

Door de betrokkenheid te vergroten zijn mensen gemotiveerder en presteren ze beter. Mensen maken hét verschil in het bereiken van resultaten en het waarmaken van ambities. De juiste coaching en begeleiding zijn onmisbaar in goed management met het oog op het verbeteren van resultaten.